Office automatisering

  • Uw business ondergebracht in het veelgebruikte Office

  • Uniforme invoer voor uniforme uitvoer

  • Add-ins niet beperkt tot Word, maar mogelijk voor de hele Office Suite

De Microsoft Office suite biedt volop mogelijkheden om taken te automatiseren met maat gemaakte programmatuur. Daardoor worden veel voorkomende taken vergemakkelijkt. Denk aan het inkoppelen van adressenbestanden, geautomatiseerd afhandelen van e-mails of eenvoudige uitbrengen van offertes door koppeling met een produktenbestand.

Voor VEWIN is een suite gebouwd die automatisch als menu-balk aan Word wordt toegevoegd. Vanuit dat menu kunnen templates worden opgestart die gevuld worden met gepersonaliseerde gegevens en directe invoer. Het gevolg is dat er versneld en uniform wordt gewerkt.

Overzicht

De Microsoft Office suite kan worden uitgebreid met functionaliteit naar wens

Klant

VEWIN

Competenties

Applicatie-ontwikkeling

Vergelijkbare projecten